Kurz angličtiny online

Last Updated on 16 srpna, 2022 by rvc

Při výběru online kurzu angličtiny se nejprve zaměřte na požadovanou úroveň jazyka, kterou se chcete naučit, nebo si procvičit. Pozornost věnujte i metodám výuky, kvalitnější kurzy nabídnou kromě čtení a psaní také poslech a mluvení. Kurzy s certifikátem jsou vhodné pro ty, kteří chtějí své znalosti angličtiny oficiálně doložit. Kurzy s rodilými mluvčími jsou ideální pro ty, kteří chtějí co nejrychleji a efektivně zlepšit svou komunikativní úroveň. Kurzy s doplňkovými aktivitami jsou vhodné pro ty, kteří se chtějí učit anglicky zábavnou a motivující formou. Kurzy se zaměřením na konkrétní oblasti jsou určeny pro ty, kteří potřebují anglicky v konkrétním oboru, např. business English, medical English atd. Kurzy angličtiny pro děti a mládež jsou nabízeny ve formě her a interaktivních aktivit s cílem co nejvíce je naučit pomocí zábavy. Free online kurz angličtiny jsou vhodné pro ty, kteří si chtějí angličtinu osvojit samostudiem a nechtějí investovat do placeného kurzu.

Kurzy angličtiny podle úrovní

Online kurzy angličtiny nabízejí různé úrovně výuky – od začátečníků až po pokročilé. Kurzy by měly být rozděleny podle úrovní dle jednotné stupnice, např. podle CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) nebo ACTFL (American Council on the Teaching of Foreign Languages). Kurzy by měly obsahovat jasně definované cíle a očekávaný výstup pro každou úroveň.

Kurzy angličtiny s certifikátem

Online kurzy angličtiny s certifikátem jsou určeny pro ty, kteří chtějí své znalosti angličtiny oficiálně doložit. Kurzy končí zkouškou, po jejímž úspěšném absolvování je studentovi vystaven certifikát o absolvování kurzu. Certifikátem lze prokázat své znalosti angličtiny při uchazečích o zaměstnání, při studiu nebo při dalším vzdělávání. Kurzy s certifikací jsou obvykle dražší než bez certifikační kurzy.

Kurzy angličtiny s rodilými mluvčími

Kurzy s rodilými mluvčími jsou ideální pro ty, kteří chtějí co nejrychleji a efektivně zlepšit svou komunikativní úroveň. Kurzy s rodilým mluvčím jsou obvykle dražší než kurzy s lektorem, který nemluví anglicky jako rodilý mluvčí.

Kurzy angličtiny s doplňkovými aktivitami

Kurzy s doplňkovými aktivitami jsou vhodné pro ty, kteří se chtějí učit anglicky zábavnou a motivující formou. Kurzy nabízejí různé aktivity jako např. diskuze na různá témata, simulované situace, hry nebo projekty. Kurzy s doplňkovými aktivitami jsou obvykle dražší než klasické kurzy zaměřené na čtení, psaní a gramatiku.

Kurzy angličtiny se zaměřením na konkrétní oblasti

Kurzy se zaměřením na konkrétní oblasti jsou určeny pro ty, kteří potřebují anglicky v konkrétním oboru, např. business English, medical English atd. Kurzy jsou tak nastaveny, aby studenti procvičili slovní zásobu a gramatiku v konkrétním oboru. Kurzy se zaměřením na konkrétní oblasti jsou obvykle dražší než klasické kurzy angličtiny.

Kurzy angličtiny pro děti a mládež

Kurzy angličtiny pro děti a mládež jsou nabízeny ve formě her a interaktivních aktivit s cílem co nejvíce je naučit pomocí zábavy. Kurzy jsou určeny pro děti ve věku od 3 do 18 let. Kurzy angličtiny pro děti a mládež jsou obvykle dražší než kurzy určené pro dospělé.

Free online kurzy angličtiny

Free online kurzy angličtiny jsou vhodné pro ty, kteří si chtějí angličtinu osvojit samostudiem a nechtějí investovat do placeného kurzu. Kurzy nabízejí základní gramatiku, slovní zásobu a procvičování čtení a psaní. Kurzy neobsahují žádné další aktivity ani certifikaci o absolvování kurzu. Kurzy jsou obvykle nabízeny na nižších úrovních, např. pro začátečníky nebo mírně pokročilé. Kurzy na vyšších úrovních jsou obvykle placené.

Je důležité si uvědomit, že online kurzy angličtiny nejsou vhodné pro všechny – jsou určeny především pro ty, kteří mají dobrou základní znalost angličtiny a chtějí se ji dále učit nebo si ji procvičovat. Kurzy by měly být také vhodné pro cílovou skupinu, tedy pro ty, kteří se chtějí naučit anglicky samostudiem (free courses), pro děti a mládež (children’s courses), pro ty, kteří chtějí oficiálně doložit své znalosti angličtiny (courses with certification) nebo pro ty, kteří potřebují anglicky v konkrétním oboru (specialized courses).

 

Vyberte si kurz angličtiny podle svých potřeb a zaměření

Pokud se rozhodnete pro placený online kurz angličtiny, je důležité si ujasnit následující: Kurz by měl být rozdělen na úrovně podle jednotné stupnice (CEFR nebo ACTFL), kurzy by měly obsahovat jasně definované cíle a očekávaný výstup pro každou úroveň, kurzy by měly být zaměřené na komunikativní dovednosti – poslech, mluvení, čtení a psaní. Kurzy s rodilými mluvčími nebo s certifikacemi jsou obvykle dražší, ale nabízejí lepší výsledky. Kurzy s doplňkovými aktivitami jsou také dražší, ale zároveň motivující a zábavnější. Kurzy se zaměřením na konkrétní oblasti (business English, medical English atd.) jsou obvykle určeny pro pokročilé studenty a také jsou dražší. Kurzy angličtiny pro děti a mládež jsou zaměřené na zábavnou formu výuky, která je motivující pro děti. Kurzy bývají rozděleny do věkových kategorií – od 3 do 18 let.

Zaregistrujte se na kurz angličtiny zdarma

Pokud se rozhodnete pro free online kurz angličtiny, dejte si pozor na to, aby kurz byl skutečně zdarma, aby byl rozdělen na úrovně a aby obsahoval jasné cíle výuky pro každou úroveň. Kurzy by měly být zaměřené na komunikativní dovednosti – poslech, mluvení, čtení a psaní. Kurzy na vyšších úrovních jsou obvykle placené.

 

 

 

Podobné příspěvky