Pojištění zvířat

Pojištění zvířat

Pojištění zvířat

Pojištění zvířat patří na našem trhu k relativně málo prozkoumaným oblastem, u nichž můžeme počítat s finanční náplastí v případě proběhlé pojistné události. Jde o záležitost ne starší než deset let, ovšem v privátní oblasti zatím jen velmi málo rozšířenou (lépe jsou na tom nejrůznější komerční chovy, zoologické zahrady apod.).

Rozhodně je třeba  počítat s mnoha výjimkami  (jde o neoblíbené výluky z pojištění), na než se uzavřené smlouvy obvykle nevztahují. Pojištění zvířat bohužel zatím není tak komplexní jako to pro lidi.

Pojištění zvířat

Ochranná lhůta a zkušenosti ze Slovenska

Ochranná lhůta běžně kryje vámi pojištěné zvíře teprve od určité doby, jež uběhla po uzavření smlouvy. A má samozřejmě i svou horní hranici.

Pojištění zvířat je jednou z malého množství oblastí, ve níž nás Slovensko o pořádný příslovečný krůček předběhlo. Nabídka jeho pojišťoven totiž zareagovala na situaci na trhu mnohem flexibilněji a rychleji. To je však co do pozitiv vše.

 Problémy nastaly při uplatňování pojistného plnění. Mnoho majitelů, kteří své pojištění uzavírali mezi prvními, si prý při uplatnění jeho plnění připadala jako podvodníci. A aby se totéž neopakovalo v ČR, došlo u nás k zavedení ochranných lhůt. Obvykle vypadají takto:

 • nemoc – 30 dní
 • úraz – 3 dny

Jde o významný krok ke zlepšení postavení tzv. poctivých klientů a naopak eliminaci těch, kteří přicházeli opravdu až na poslední chvíli.

Druhy pojištění zvířat

Lze pojistit psa nebo kočku, kteří mají průkaz původu, bez něj pouze psa.
 Svého mazlíčka je možné si nechat pojistit proti několika různým rizikům Mezi ty základní patří pojištění péče u veterináře, připojištění zodpovědnosti a samozřejmě také pojištění úhynu.

Jaké dokumenty je potřeba doložit

Některé pojišťovny umožňují dodání dokladů i pět dní po uzavření smlouvy.

Při uzavírání smlouvy (osobně nebo poštou) je nutné předložit:

 • veterinární dotazník pojišťovny
 • pas zvířete ( lze nahradit i kopií očkovacího průkazu)
 • průkaz původu (u kočky)
Náš tip:
Jste-li ZTP/P, pak máte mnohdy nárok na zajímavou slevu při sjednání pojistky např. u asistenčního zvířete. Připravte si tedy kopii i tohoto dokladu.

Pojištění veterinární péče, které vám zajistí skutečnou ochranu

 Také se u tzv. škodových pojištění zvířat díváte zejména po nízké ceně? Pokud si přitom neohlídáte limity pojistných událostí, případně jiná kritéria, snadno tzv. spláčete nad výdělkem.  Nechtějte, aby vám pojišťovna vyplácela peníze i při sebemenším úrazu zvířete, abyste investované prostředky 100% získali zpátky.

Tak totiž dobře sjednané pojištění zvířat a veterinární péče rozhodně nevypadá. Nehledí si škrábanců, ale skutečně vážných situací. A od toho se samozřejmě odvíjejí i pojistné limity.

Pojištění zvířat

Měli byste vědět:
Obvykle bývá součástí takové smlouvy i citelná spoluúčast (obvykle okolo 1 000 Kč), ovšem s možností volby různě vysokých pojistných limitů.

A jak si při cenách současné veterinární péče nastavit pojistné limity?

 • 15 000 Kč u léčby nemocí, 25 000 Kč u léčby úrazů
 • 25 000 Kč u léčby nemocí, 45 000 Kč u léčby úrazů
 • 35 000 Kč u léčby nemocí, 65 000 Kč u léčby úrazů
Mnohé smlouvy lze převést i na dědice zvířete, a to za určitých podmínek.

Sjednané pojištění zvířat nezaniká ani ve chvíli, kdy zvíře zestárne, ovšem dochází k výlukám (zejména úrazy a nemoci způsobené stářím) a lze ho převést i na dědice, který by pojištěného mazlíčka zdědil.

Na co lze pojištění čerpat:

 • veterinární léčba (zahrnuje vyšetření a aplikace léčiv),
 • diagnostické zákroky prováděné ambulantně,
 • nutná hospitalizace,
 • zdravotní materiál
 • apod.
Měli byste vědět:
Obvykle jde o léčbu úrazu a nedědičných nemocí. Nelze sem naopak zařadit péči spojenou s porodem nebo třeba kosmetické zákroky.

A co si pojistit dál?

 • ztrátu či zaběhnutí (budou uhrazeny např. náklady na inzerci v tisku apod.)
 • náhradní ubytování pojištěného zvířete a to z důvodu krátkodobé indispozice vlastníka (nikoli při odjezdu na dovolenou)

Jaká zvířata lze pojistit

 Jaká kritéria musí pojištěná zvířata splňovat?  Doložit musíte jejich identitu a dále i zdravotní stav a odpovídající věk. Je nutné splnit mimo jiné tyto podmínky.

 • Imunita proti nemocem (těm, uvedeným ve Všeobecných pojistných podmínkách), což znamená zajištění řádného očkování.
 • Minimální a maximální věk v době vzniku pojištění (stanoven u pojišťoven individuálně).
 • Místem pojištění zvířat musí být vždy Česká republika.

Jak na připojištění odpovědnosti

Pojištění zvířat s touto doložkou by mělo být součástí opravdu každého pojištění domácnosti. Jak ale zajistit, aby se nám zbytečně neprodražilo? Popřemýšlejte o limitech a zvažte, které z nich opravdu potřebujete.

Obvykle limity připojištění odpovědnosti u zvířat:

 • újma na zdraví vč. duševních útrap – 3 000 000 Kč
 • škoda na věci – 2 000 000 Kč
 • finanční újma – 700 000 Kč
Měli byste vědět:
Jde o průměrné hodnoty poskytované pojišťovnami. V své smlouvě si vždy jejich výši dobře ověřte.
Pojištění zvířat lze obvykle uplatnit i mimo ČR na území Evropy, ovšem pouze na místě přechodného pobytu. Sem patří např. dovolená.
 Ještě před podpisem smlouvy zjistěte, zda lze tyto škody lze uplatnit i v případě členů vaší společné domácnosti nebo blízké příbuzné.  A samozřejmě také výluky. Ty leckdy neobsahují škody způsobené důsledkem úleku zvířete apod.

Obvykle platí, že během jednoho pojistného období (zpravidla sjednávaného na 12 měsíců) můžete výše uvedené limity využít až 2x.

Pojištění zvířat – pojištění úhynu

U obnosového pojištění si zvolenou částku volíte vy a tomu se samozřejmě přizpůsobuje i výše pravidelné úhrady.

Rovněž velmi oblíbené pojištění zvířat. Dříve bylo možné pojistit zvířata ve věku 6 měsíců až 5 let (a to samozřejmě ke dni počátku pojištění), dnes jsou však už jeho podmínky volnější.

 Jde o tzv. obnosové pojištění a k jeho sjednání dochází na předem určenou dobu . Horní hranici mají pojišťovny nastavenu různě, obvykle se pohybuje okolo 8 let věku zvířete. A na co se vztahuje škoda?

 • Úhyn,
 • utracení pojištěného zvířete z vážného důvodu.

Žádné obecně platné limity na pojištění zvířat neexistují, teď už však víte, o co si můžete žádat a jak si poradit s výlukami.